Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, zapoznać pracownika z ryzykiem na danym stanowisku pracy oraz informować pracownika o zasadach ochrony przed ryzykiem. Obowiązkiem pracodawcy jest również stosować niezbędne profilaktyczne środki by ryzyko zmniejszać.

 

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skierowania pracownika na badania lekarskie (Wstępne, okresowe lub kontrolne) oraz zapewnić pracownikowi przeszkolenie BHP, o tym pisałam TUTAJ

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Niezależnie od tego czy zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę czy na podstawie innej umowy mamy obowiązek informować pracownika o ryzyku zawodowym. Dokumentem informującym jakie ryzyko znajduje się na stanowisku pracy, ukazującym konsekwencje ryzyka oraz sposób zmieszania ryzyka jest Ocena Ryzyka Zawodowego.

Dokument można wykonać samemu lub powierzyć stworzenie dokumentu firmie zajmującej się dokumentacją BHP .

Dziękuję firmie allebhp.pl za przykładowe zdjęcia poglądowe dokumentów.

Zdjęcie dzięki uprzejmości allebhp.pl

 

Pracodawca powinien poinformować pracownika o ryzyku, a pracownik w formie piśmiennej powinien poświadczyć, że z ryzykiem się zapoznał.

Ocenianie ryzyka zawodowego dotyczy wszystkich możliwych zawodów, w tym również pracowników zatrudnionych w gastronomii jak kelner/kelnerka, chef kuchni, pomoc kuchenna, osoba sprzątająca, manager itd. Dla każdej grupy zawodu tworzy się indywidualny dokument.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU KUCHARZA.

Praca kucharza jest pracą ciężką, ze względu na specyfikę pracy, zmienny mikroklimat panujący w kuchni oraz bardzo duży stres.

Kucharze chorują przede wszystkim na choroby związane z układem kostno-szkieletowym (od wymuszonej i stojącej pozycji ciała), choroby układu krążenia (żylaki), do tego stres powodujący wypalenie zawodowe oraz praca w zmiennym mikroklimacie (parno i duszno).

W zawodzie kucharza nie występują czynniki szkodliwe (takie jak hałas, wibracje, promieniowanie czy narażenie na środki wybuchowe czy chemiczne). W zawodzie tym występują przede wszystkim czynniki uciążliwe, które mogą doprowadzić do wypadków, wypalenia zawodowego oraz chorób zawodowych.

Obowiązkiem pracodawcy jest zmieszać ryzyko zawodowe i utrzymywać je na poziomie niskim. Oto kilka przykładów czynników na stanowisku kucharza.

Postaram się wytłumaczyć to w sposób prosty. Oto tylko kilka przykładów z kilkudziesięciu zagrożeń na stanowisku kucharza.

 

 

Należy pamiętać, że poddawanie oceny miejsc pracy pod kątem BHP nie jest zabiegiem jednorazowym. Pracodawca ma obowiązek ciągłego doskonalenia i dostosowania stanowisk pracy pod kątem bezpieczeństwa. Na środki ochronne, szkolenia pracowników, odpowiednią odzież, odpowiedni sprzęt i wyposażenie pracodawca zawsze musi znaleźć środki finansowe.

Cieszę się, że mogłam pomóc. Zajrzyj na mojego Facebooka TUTAJ

Pozdrawiam

Ania

 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.