Procedury i Instrukcje mycia zabawek w placówkach oświatowych obowiązują od dawna, dlatego dla wzoru udostępniam procedury.

UWAGA! Procedury są procedurami stworzonymi na potrzeby funkcjonowania placówek przed COVID-19. Ale można dowolnie je przerabiać (zmieniać zakres częstotliwości). Niech stanowią szkielet do stworzenia Procedur przy funkcjonowaniu placówki podczas epidemii.

1. Cel Procedury:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom przebywającym w przedszkolu.

2. Prawidłowe postępowanie personelu obsługowego i nauczycieli w zakresie mycia
i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku dzieci,

3. Ochrona dzieci przed zagrożeniami bakteryjnymi i wirusowymi oraz ich skutkami.

4.Prawidłowe dokumentowanie czynności wykonywanych przez personel obsługowy w zakresie mycia i dezynfekcji zabawek.

2. Definicje przedmiotu Procedury:

 • Higiena- wszystkie środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa
  i zdrowia dzieci,
 • Zanieczyszczenie- każda substancja obecna na zabawkach i pomocach dydaktycznych: ślina, mikroorganizmy, kurz, szkodniki, mogąca stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka,
 • Mycie- usuniecie, brudu i innych niepożądanych zanieczyszczeń,
 • Detergent- środek wspomagający usuwanie zanieczyszczeń w czasie mycia Praia. Detergenty nie wieszcza drobnoustrojów.

3. Kogo dotyczy procedura.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: dyrektor, pracownicy.

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania, które są przedmiotem procedury:

 • Dyrektor-opracowuje i przedstawia procedurę postępowania personelowi odpowiedzialnemu za czystość i stan techniczny zabawek.
 • Pracownicy – zobowiązani są do mycia i dezynfekcji zabawek zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz dokumentowania wykonywanych czynności w opracowanych do tego celu kartach kontroli.

5. Odpowiedzialność:

1. Za prawidłowe przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych odpowiada osoba przeprowadzająca te zabiegi- pracownik.

2. Nadzór nad skutecznością zabiegów mycia i dezynfekcji czuwa pracownik.

3. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości osoba odpowiedzialna za nadzór w danej sali ponosi konsekwencje służbowe przed organem kontroli wewnętrznej- dyrektorem.

4. Nad przestrzeganiem zasad higieny w zakresie mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedury odpowiada dyrektor i on ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli zewnętrznej.

6. Opis postępowania.

1. Do mycia i dezynfekcji zabawek oraz pomocy dydaktycznych mogą być stosowane wyłącznie środki do tego celu przeznaczone.

2. Środki te powinny posiadać zgodę na stosowanie do przedmiotów (powierzchni) używanych przez dzieci.

3. Myjąc zabawki i pomoce należy przestrzegać zaleceń i dozowań podanych na etykietach.

7. Metody dezynfekcji.

 • Metody fizyczne- działanie gorącej wody.
 • Metody chemiczne z wykorzystaniem środków dezynfekcyjnych.

8. Etapy mycia dezynfekcji.

Zabiegi mycia (prania) i dezynfekcji niezależnie od tego czy wykonywane ręcznie czy maszynowo powinny składać się z elementów:

 1. Przygotowanie odpowiedniego sprzętu (wiaderko, ścierka, gąbka, itp.) i środków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu mycia i dezynfekcji (detergentu, środka dezynfekującego).
 2. Mycie gorącą woda z dodatkiem środka myjącego (detergentu).
 3. Płukanie w celu usunięcia detergentu i zanieczyszczeń z mytej powierzchni.
 4. Dezynfekcja metodami fizycznymi lub chemicznymi.

W przypadku metod fizycznych należy zachować odpowiednią temperaturę i czas dezynfekcji. W przypadku metod chemicznych przypadku metod chemicznych należy stosować odpowiedni dla danego tworzywa środek dezynfekcyjny we właściwym stężeniu zachowując wymagany czas kontaktu z tą powierzchnią.

 1. Płukanie w celu usunięcia pozostałości środka dezynfekcyjnego (w przypadku fizycznej metody dezynfekcji).
 2. Osuszanie- przez pozostawienie zabawek, pomocy dydaktycznych w celu naturalnego odparowania wody lub suszenie za pomocą jednorazowych ściereczek.
 3. Wizualna kontrola skuteczności tych zabiegów.

UWAGA:

W przypadku, gdy wizualna kontrola zabiegów mycia i dezynfekcji wypadła negatywnie (na powierzchni występują zanieczyszczenia) cały proces należy powtórzyć.

9. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzający ich wykonanie.

1. Harmonogram mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych (stanowi załącznik nr 1)

2. Karta kontroli mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych (stanowi załącznik nr 2)

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek rady pedagogicznej oraz sytuacji zmian dokonywanych w aktach prawnych lub nowych aktów prawnych.

Procedurę sporządził ………………………………………….

Procedurę zatwierdził……………………………………………

Jeżeli masz jakieś pytania śmiało skontaktuj się ze mną.

Cieszę się, że mogłam pomóc. Zapraszam na Facebooka o tutaj HACCP dla Ciebie

A jezeli potrzebujesz HACCP dla swojej placówki (HACCP przedszkole, HACCP żłobek, HACCP szkola- to zapraszam do siebie. Sprawdź OFERTA I CENNIK

Pozdrawiam

Ania