Przeprowadzenie szkolenia sanitarnego w swoim własnym lokalu jest trudne. Ciężko jest zwrócić pracownikom uwagę dotyczącą zachowania czystości i higieny na stanowiskach pracy. W myśl zasady „szef to zawsze się czepia” trudno jest egzekwować wśród pracowników podstawowe zasady higieny w tym podstawowe…