Podczas obróbki żywności bardzo ważnym elementem zaraz obok zachowania podstawowych zasad higieny jest zachowanie odpowiedniej temperatury prowadzonego procesu, a wszystko to za sprawą bakterii i ich zamiłowań do pewnych temperatur przy rozmnażaniu się.