Oto kilka faktów i mitów dotyczących kontroli Sanepidu i wysokości kar i mandatów.