Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, zapoznać pracownika z ryzykiem na danym stanowisku pracy oraz informować pracownika o zasadach ochrony przed ryzykiem. Obowiązkiem pracodawcy jest również stosować niezbędne profilaktyczne środki by ryzyko zmniejszać.