Pani Jola- pedagog z ogromnym doświadczeniem i stażem w zawodzie, otworzyła w opuszczonym budynku Szkoły Wyższej Żłobek i Przedszkole „Słoneczko”. Warunek był jeden: „Na miejscu ma być kuchnia, prowadzona przez doświadczone kucharki”.