Szkolenie Sanitarne oraz Szkolenie HACCP. Jak skutecznie przeszkolić swoich pracowników?

Przeprowadzenie szkolenia sanitarnego w swoim własnym lokalu jest trudne. Ciężko jest zwrócić pracownikom uwagę dotyczącą zachowania czystości i higieny na stanowiskach pracy. W myśl zasady „szef to zawsze się czepia” trudno jest egzekwować wśród pracowników podstawowe zasady higieny w tym podstawowe zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. We wpisie dzielę się kilkoma zasadami, które stosuję od kilku lat na szkoleniach …