Niezależnie czy zatrudniasz pracownika na podstawie umowy o pracę, czy na postawie innej umowy (np. zlecenie czy o dzieło) jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? Część I traktuje o badaniach lekarskich oraz o szkoleniach BHP.

W związku z tym, że jestem czynnym specjalistą ds. BHP (potocznie mówiąc BHPowcem) podzielę się wiedzą związaną ze stwarzaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku gastronomii.

Na tapetę sam początek czyli ZATRUDNIAMY PRACOWNIKA

O tym co wolno, a co nie wolno w BHP zarówno pracodawcy jak i pracownikowi traktuje rozdział X Kodeksu Pracy.

To ZAWSZE pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy. Na szkolenia bhp, środki p.poż oraz remont pomieszczeń zapewniający higieniczne warunki pracy nie może zabraknąć środków finansowych. Podczas kontroli Inspekcji Pracy NIGDY nie tłumacz się, że nie było na to pieniędzy.

 

BADANIA LEKARSKIE

Obowiązkiem pracodawcy jest skierować pracownika na badanie lekarskie. Są to badania moczu, krwi, oczu, płuc itp. czyli do lekarza Medycyny Pracy.

Nigdzie w KP nie ma napisane, że badaniom lekarskim podlegają wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

Badani wstępne powinny się odbyć w pierwszym dniu przyjmowania do pracy w godzinach pracy. Za badania płaci wyłącznie pracodawca.

Na zaświadczeniu lekarskim lekarz wypisuje datę następnego badania- czyli badania okresowego.

Badanie okresowe.

Odbywa się najczęściej po 3 latach od dnia zatrudnienia.

Badanie kontrolne.

Jeżeli nasz pracownik przebywał 30 dni na zwolnieniu lekarskim, po pojawieniu się w pracy po zwolnieniu musi udać się na badania kontrolne w celu ustalenia czy zdrowie pozwala mu na powrót do pracy.

SZKOLENIA BHP

Szkoleń mamy dwa:

  1. Wstępne
  2. Okresowe.

Szkolenie wstępne dzieli się na 2 etapy.

W dniu przyjęcia pracownik powinien przejść szkolenie ogólne trwające 3 x 45 minut oraz szkolenie stanowiskowe trwające 8 x45 minut (czyli szkolony jest przez 2 dni). Szkolenie wstępne ważne jest 12 miesięcy.

Kto szkoli?

Szkolenie ogólne przeprowadza albo specjalista ds. BHP lub przeszkolony kierownik/właściciel.

Osoba nadzorująca przechodzi 16 godzinne ( 16 x 45 min)  szkolenie BHP i na podstawie zaświadczenia zdobywa uprawnienia do przeszkolenia pracownika z podstawowych zasad BHP panujących w zakładzie.

Szkolenie stanowiskowe również przeprowadza osoba nadzorująca. Pracownik przez 2 dni powinien być pod nadzorem osoby nadzorującej. Powinien być instruowany o sposobie wykonywania pracy, ryzyku w pracy, postępowaniu w przypadku awarii, pożaru.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ PODPISANIEM KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Szkolenie okresowego

Po 12 miesiącach od szkolenia wstępnego przeprowadza się 8 godzinne (8 x 45 min.) szkolenie okresowe. Przeprowadza je specjalista ds. BHP.

Szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy, a opłata za szkolenie należy znowu do pracodawcy.

Jak długo ważne takie szkolenie?

Stanowiska robotnicze 3 lata

Osoby nadzorujące pracownikami 5 lat.

Do dokumentów szkolenia dołączany jest szczegółowy plan szkolenia- czyli wszystkie tematy zrealizowane w ciągu tych kilku godzin.

SZKOLENIE OKRESOWE KOŃCZY SIĘ TESTEM SPRAWDZANIA WIEDZY, A DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ODBYCIE SZKOLENIA JEST ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA OKRESOWEGO Z DZIEDZINY BHP

Podsumowując:

Obowiązki pracodawcy:

-skierować na badania lekarskie i zapłacić za badania

– skierować na szkolenie BHP i zapłacić za szkolenie

Obowiązki pracownika:

– udać się w wyznaczonym dniu na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

– udać się na szkolenie BHP i czynnie uczestniczyć w szkoleniu

 

Cieszę się, że mogłam pomóc. Zajrzyj na mojego Facebooka TUTAJ

Pozdrawiam

Ania

 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.