Z Prawa Pracy, a dokładniej z Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, wynika że człowiek nie może pracować w pomieszczeniu o wysokości poniżej 2,5m,  pomieszczeniu poniżej gruntu oraz pomieszczeniu bez okien (bez oświetlenia dziennego) – więc dlaczego w sposób legalny istnieją restauracje w piwnicach? Sklepy w galeriach handlowych?

Regulacje co do wysokości pomieszczeń pracy, powierzchni pracy, kubatura (ile metrów wolnej podłogi przypada na danego pracownika), oświetlenie itp. znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Gdzie szukać podstaw prawnych?

Na tronie Sejmu- tam dokumenty są zawsze aktualne

link TUTAJ

Wysokość pomieszczeń pracy w gastronomii (i nie tylko- każdego pomieszczenia pracy).

Praca stała- czyli powyżej 4h w ciągu zmiany roboczej np. kuchnia, bar

Praca czasowa- czyli poniżej 4h w ciągu zmiany roboczej np. zmywalnia, magazyn, obieralnia

 

 

Co z tego wynika?

Dobrze jeżeli pomieszczenia pracy mają minimum 3m (ale nie mniej niż 2,5m). W przypadku, gdy jest powyżej 2,5 m należy zamontować klimatyzację i wysłać pismo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z prośba o odstępstwo od wysokości.

Co ze skosami na suficie- czyli jak to liczyć?

 

Oświetlenie miejsca pracy- czyli lokal bez okna

 

Co z tego wynika?

Nie można kazać pracownikowi pracować w pomieszczeniu bez okien (chyba, że technologia produkcji zabrania świtała dziennego). Odstępstwo od oświetlenia również uzyskuje się z Wojewódzkiego Sanepidu.

 

Praca poniżej poziomu gruntu

 

Co z tego wynika?

Nie można kazać pracownikowi pracować w pomieszczeniu poniżej gruntu (np. piwnica, suterena).  Odstępstwo od pracy poniżej otaczającego gruntu również uzyskuje się z Wojewódzkiego Sanepidu.

A gdyby tak „zakombinować”? Nie mamy pracownika?

 

Rozporządzenie w sprawie przepisów bhp tyczy się do pracowników, a nie pracodawców. Co w przypadku powiedzenia, że nie będziemy nikogo zatrudniali? Istnieją również inne przepisy prawne regulujące warunki pracy np. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) (art. 58, art. 72 i art. 73).

Jak skonstruować pismo o odstępstwo?

Po wpisaniu frazy w google „pismo o odstępstwo od wysokości” wyskoczy nam kilkadziesiąt stron (w większości z Wojewódzkich Stacji Sanitarnych). Tzw. „gotowców” które wystarczy wypełnić wyłącznie danymi swojego lokalu oraz swojej firmy.

Jeżeli masz jakieś pytania \to skontaktuj się ze mną- rozwiążę Twój problem.

Cieszę się, że mogłam pomóc. Chodź na mojego Facebooka o tutaj

Pozdrawiam

Ania

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.