Lokal Gastronomiczny, pracownia cukiernicza czy nawet foodtruck w ujęciu prawa pracy jest miejscem pracy. W związku z czym obowiązują nas przepisy identyczne jak w pozostałych zakładach pracy, gdzie stosuje się substancje chemiczne i zatrudnia się pracownika. Od szkoleń BHP, przez zapoznawanie z oceną ryzyka zawodowego po właściwe postępowanie powypadkowe.

Sposób przechowywania środków chemicznych, sposób oznakowania i stosowania zawarte są w kilku ustawach i rozporządzeniach m.in.. w Kodeksie pracy, Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz w Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP.

 

Najnowsze trendy- czyli tworzenie własnych środków chemicznych do sprzątania kuchni

Częstym trendem jest tworzenie własnych mieszanin służących do mycia i dezynfekcji zarówno przestrzeni roboczych, jak i drobnego sprzętu produkcyjnego. Niestety w ujęciu prawa pracy nie jest to zabieg legalny i możemy doprowadzić do zatrucia/spowodowania alergii u własnego pracownika.

Oznakowanie– środek chemiczny powinien być prawidłowo oznakowany (a tym bardziej przebadany przez odpowiednie laboratoria) zgodnie z prawem na butelce środka chemicznego musi być oznaczenie- co zawiera butelka i w jakim stężeniu, jaki jest skład i jakie może powodować zagrożenie (kolorowy piktogram-)- w przypadku wypadku, oblania się, przypadkowego połknięcia lub wdychania oparów zarówno osoba poszkodowana jak i osoba udzielająca pierwszej pomocy musi wiedzieć co było przyczyną zatrucia i jak jak teraz postępować.

Ciekawostka- Mieszaniny produkowane przed 2015 r mogły zawierać „stary” piktogram czyli czarny znaczek na pomarańczowym tle. Wszystkie mieszaniny wyprodukowane po 1.06.2015 obowiązuje nowy piktogram czyli czarny znaczek na białym tle w czerwonej ramce.

 

Piktogramy dla mieszanin chemicznych- oznakowanie zgodnie z CLP obowiązujące od 1.06.2015 r.

 

Informacje o alergiach- bardzo często pracownicy świadomie lub też nie są alergikami,a niektóre substancje powodują u nich uczulenie, dlatego jako pracodawca jesteś zobowiązany do informowania pracowników o dokładnym składzie środków chemicznych- takie informacje zawierają „Karty charakterystyki” środków chemicznych stosowanych w miejscu pracy. Karty charakterystyki powinny być dostępne „od ręki” od dostawcy środków chemicznych, jeżeli zakupujesz środki chemiczne we własnym zakresie również sklepy powinny oferować Karty charakterystyki w przypadku poproszenie (nie ma z tym problemów w dużych sieciach handlowych), również Kartę charakterystyki można uzyskać od producenta np. drogą e-mailową

Ciekawostka- duże sieci handlowe np. Castorama od „ręki” drukują kartę charakterystyki dla swojego klienta. Jeżeli jesteś alergikiem i planujesz pomalować ściany nową farba, warto spytać o kartę charakterystyki i sprawdzić jaki jest dokładny skład farby. To samo tyczy się wszystkich  innych środków chemicznych sprzedawanych w sklepach.

 

Postępowanie w przypadku pożaru lub wypadku- Karty charakterystyki zawierają informację czym dany środek chemiczny gasić (w jaki sposób, jaką gaśnicą) oraz jak postępować w przypadku oblania się, przedostania do oka, wypicia lub też wziewu oparów.

Ciekawostka- gaśnice samochodowe nie nadają się do gaszenia pożarów w kuchni-lokalu gastronomicznym- miejscu pracy. Do gaszenia pożarów w kuchni zaleca się gaśnic z oznakowanie literka F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

 

Opakowanie- nie może wprowadzać w błąd. Środki chemiczne nie mogą być przechowywane w opakowaniach po środkach spożywczych czy też kosmetykach. Czyli własnoręcznie stworzonej mikstury nie możemy przelać do butelki po wodzie mineralnej, słoiku po ogórkach. Nie można dopuścić do przypadkowego wypicia substancji chemicznej.

Ciekawostka- substancje niebezpieczne płynne np. deneturat barwiony jest specjalnie w celu nie pomylenia substancji z woda. Jeżeli denaturat jest biały wówczas będzie wlewany do kolorowych butelek np. zielonych o innym kształcie niż butelki do napojów np. butelka po piwie.

 

Przelewanie „chemii” z większego opakowania do mniejszego. Jeżeli przelewany środek chemiczny do mniejszego opakowania musimy pamiętać o etykiecie, musi być ona identyczna z etykietą oryginalną i zawierać wszystkie informacje znajdujące się na dużej etykiecie.

 

Wchodzenie w reakcje z materiałem czyszczonym– stosowane w zakładzie środki służące do mycia i dezynfekcji nie mogą wchodzi w reakcje chemiczne z materiałem czyszczonym np. nie mogą powodować korozji powierzchni metalowych, zmiany koloru sprzętu drobnego plastikowego itp.

Przechowywanie środków chemicznych– środki chemiczne powinny być przechowywane w wydzielonym do tego celu miejscu z dala od źródeł ciepła (tym bardziej jeżeli piktogram na opakowaniu to piktogram z „ogniskiem”).

Ciekawostka- wymogiem BHP przy przechowywaniu środków chemicznych jest ich składowanie. Nie mogą one być składowane na pólkach wysokich. Środki chemiczne składuje się wyłącznie nisko- gdy pracownik bierze środek chemiczny i ma on uszkodzone opakowanie, to pracownik nie wyleje środka chemicznego sobie na twarz oraz ubranie. Mylne jest sugerowanie się składowaniem tak jak w sklepie. W sklepie nie składuje się środków chemicznych na niskich pólkach z uwagi na dzieci, natomiast w miejscu pracy dzieci nie ma (i być ich też nie powinno).

 

Przechowywanie sprzętu porządkowego– należy również pamiętać o prawidłowym przechowywaniu sprzętu porządkowego- np. końcówki mopa po użyciu powinny być odstawione do wyschnięcia, a nie wciśnięte w wiadro (nie powoduje to namnażania bakterii oraz pleśni i grzybów), szczotki w miotłach powinny być myte i suszone, a ścierki używane do mycia blatów bo umyciu powinny być rozwieszane w celu wyschnięcia, a nie gnicia w zlewie.

Oznakowanie środka chemicznego dla osób niewidomych
Ciekawostka opakowania środków chemicznych niebezpiecznych (np. do mycia toalet) mają trudno otwieralną nakrętkę, dodatkowo mają wytoczony trójkąt (spraye mają naklejkę z wytłoczonym trójkątem)- to informacja dla osób niewidomych o niebezpieczeństwie.

 

Zajrzyj na mojego Facebooka HACCP dla Ciebie TUTAJ

Pozdrawiam

Ania

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.