Do pobrania (skopiowania, dostosowania pod własne wymogi, lokal, spostrzeżenia świata itp. nowe procedury dotyczące zachowania higieny w lokalach gastronomicznych.

Procedury i Instrukcje stanowią stanowią szkic procedur jakie mogą być wprowadzone w lokalu podczas wzmożonego stanu sanitarnego w lokalach gastronomicznych.

UWAGA! Nie jestem pewna czy w sposób legalny właściciel ma prawo dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika- nie znalazłam nigdzie informacji, że jest to zakazane.

Wyrażam zgodę na darmowe kopiowanie poniższych Procedur i Instrukcji, ewentualnie postawicie mi kiedyś za to kawę w lokalu 🙂

Cel wdrażanych procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW:

zapewnić NIEODPŁATNIE środki ochrony osobistej dla pracowników: jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (mydło, jednorazowe ręczniki papierowe oraz środek do dezynfekcji) oraz maseczek jednorazowych jeżeli pracownicy o to proszą

ZALECENIA DLA PRACODAWCY:

zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

ustalenie stałych, jak najmniej licznych  zmian pracowników,

ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,

gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,

zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

PROCEDURA dotycząca higieny i zdrowia pracowników

1. Cel: Zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia i higieny pracowników w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

2. Zakres

Procedura obejmuje wszystkich pracowników

3. Stan zdrowia

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien mieć zmierzoną temperaturę ciała, w przypadku gorączki lub stano podgorączkowego pracownik nie przystępuje do pracy.

Każdy pracownik zobowiązany jest do:

 • informowaniu o złym stanie zdrowia swojego pracodawcę;
 • mycia całego ciała przynajmniej raz na dobę;
 • utrzymywania dłoni w starannej czystości (paznokcie krótkie, nie pomalowane lakierem);
 • zakładania czystej odzieży robocze przed rozpoczęciem pracy;
 • używania jednorazowych rękawiczek oraz maski/przyłbicy i zmiany rękawiczek/maski przy każdym pacjencie oraz dezynfekcji przyłbicy.
 • dbania o porządek, czystość i higienę na stanowisku pracy;
 • dokładnego mycia rąk przed rozpoczęciem pracy i po każdorazowym powrocie na stanowisko (zwłaszcza po powrocie z toalety, czynnościach porządkowych);
 • zabezpieczania drobnych skaleczeń plastrem opatrunkowym;
 • niewnoszenia do pomieszczeń produkcyjnych przedmiotów osobistych;
 • spożywania posiłków tylko w wydzielonym dla personelu miejscu;
 • niepalenia tytoniu w pomieszczeniach pracy;

Ubrania robocze przechowywane są w szafach w szatni, oddzielnie od ubrania osobistego pracownika.

Przed przystąpieniem do pracy i w trakcie pracy pracownicy prowadzą samoocenę. Zakres oceny obejmuje:

 • pomiar temperatury ciała;
 • czystość rąk;
 • czystość ciała oraz odzieży roboczej i obuwia;

INSTRUKCJA higieny osobistej pracowników

1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

 • pozostawić odzież, obuwie, biżuterię i rzeczy osobiste w szatni – odzież pracowników
  i fartuchy powinny być przechowywane osobno,
 • umyć ręce zgodnie z instrukcją,
 • włożyć czystą odzież roboczą.
 1. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne pracownik powinien zgłaszać przełożonemu.
  W przypadku choroby (biegunka, schorzenia skóry, gardła itp.) lub kontaktu z osobą chorą zakaźnie pracownik powinien zgłosić się do lekarza.
 2. Podczas pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk ręce należy myć
  i dezynfekować w miejscach do tego przeznaczonych, po każdym zabrudzeniu, w szczególności:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • po wyjściu z toalety,
 • po kontakcie z odpadkami,
 • po spożyciu posiłku,
 • po rozmowie telefonicznej,
 • po drobnych pracach porządkowych,
 • po kontakcie z pieniędzmi itp.

4. Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC dla pracowników.

INSTRUKCJA higienicznego korzystania z wc dla pracowników

 1. Przed wejściem do kabiny ustępowej zdjąć odzież ochronną.
 2. Po wyjściu z kabiny ustępowej umyć ręce.
 3. Włożyć fartuch ochronny.
 4. Pomieszczenia WC pozostawić po sobie czyste.
 5. W przypadku braku środków czystości należy uzupełnić zasobniki na mydło oraz ręczniki papierowe.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ NA SALI SPRZEDAŻY

Podłogi – po oczyszczeniu powierzchni z kurzu i innych zanieczyszczeń mechanicznych napełnić wiadro ciepłą wodą w tzw. punkcie porządkowym, wlać środek myjący (detergent) w ilości zalecanej przez producenta na opakowaniu i zmyć podłogę przy użyciu mopa. Brudną wodę wylać do wydzielonego do tego celu brodzika lub umywalki.
Sprzęt do mycia (wiadro, mopa) dokładnie umyć i wypłukać pod bieżącą ciepłą wodą.

Urządzenia sanitarne (umywalki, brodziki, zlewy, miski ustępowe) – po oczyszczeniu urządzeń z zanieczyszczeń mechanicznych wyczyścić powierzchnie środkiem myjąco-dezynfekcyjnym na bazie chloru (np. Domestos) przy pomocy gąbki lub szczotki, a następnie obficie spłukać bieżącą ciepłą wodą. Preparat stosować zgodnie z zaleceniem producenta, umieszczonym na opakowaniu. Czynności wykonywać w gumowych rękawicach ochronnych.

Sprzęt meblowy (krzesła, stoliki) – powierzchnie w zależności od potrzeb odkurzyć, a następnie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym-stosując preparat zgodnie z zaleceniem producenta umieszczonym na opakowaniu. Po odczekaniu okresu niezbędnego do zadziałania środka dezynfekcyjnego zmyć powierzchnię ciepłą wodą i wytrzeć do sucha (mycie odbywa się w przypadku zalecenia producenta umieszczonego na opakowaniu). Na stoliku umieścić oznaczenie (kartkę) o odbytym zabiegu dezynfekcji o treści „ZDEZYNFEKOWANO”
UWAGA an stoliku nie należy umieszczać dodatków tj, serwetek, przypraw, cukru, kwiatów itp.)

Sprzęt do obsługi klienta (terminal płatnościowy, tace barmańskie itp.) – sprzęt należy dezynfekować po każdym kliencie W przypadku sprzętu nie odpornego na działanie chlorowych środków dezynfekcyjnych prowadzi dezynfekcję 70 % spirytusem, przecierając powierzchnię nasączonym wacikiem.

Częstotliwość:

 • podłogi przynajmniej 1x dziennie i w miar potrzeb częściej
 • sprzęt meblowy po każdym kliencie
 • sprzęt do obsługi klienta po każdym kliencie
 • sanitariaty co 15 minut

UWAGA!!! Przeprowadź szkolenie wśród swoich pracowników z nowych procedur i instrukcji stosowanych w lokalu- pracownicy powinni się podpisać na liście obecności ze szkolenia- imieniem i nazwiskiem, data szkolenia i czytelnym podpisem

Jeżeli masz jakieś pytania śmiało skontaktuj się ze mną.

Cieszę się, że mogłam pomóc. Zapraszam na Facebooka o tutaj HACCP dla Ciebie

A jeżeli potrzebujesz HACCP dla swojej restauracji, punktu gastronomicznego- to zapraszam do siebie. Sprawdź OFERTA I CENNIK

Pozdrawiam

Ania